Περιήγηση στην Κατηγορία

Ελευσίνας

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας, σε συνεργασία με το Γραφείο Προσχολικής Αγωγής, στα πλαίσια δράσεων συνεργασίας Τρίτης και Νηπιακής ηλικίας, οργάνωσαν παρασκευή λαγάνας από τα μέλη των ΚΑΠΗ με τα παιδιά των παιδικών σταθμών. Συγχρόνως με την παρασκευή της…
Διαβάστε περισσότερα...