Γιώργος Τσουκαλάς: Ο Δήμος δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα

Επιστολή του Δημάρχου Ελευσίνας

Η άποψή μας για τα δημοτικά τέλη

Η αντίληψη που έχει μια δημοτική αρχή για τα δημοτικά τέλη, πέρα από υπολογισμούς και προσθαφαιρέσεις, εκφράζει  τη φιλοσοφία της. Το 2005 τα τέλη που ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο προσδιόριζαν, με όρους οικονομικούς, την πολιτική αντίληψη της δημοτικής αρχής Αμπατζόγλου.  Αυτή έλεγε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στην πόλη.  Οι έχοντες, οι κατέχοντες και οι υπερέχοντες να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερα ποσά από την υπόλοιπη κοινωνία για τον Δήμο και τις υπηρεσίες που προσφέρει.  Να αναπληρώσουν κατ αυτόν τον τρόπο τα τραύματα που είχαν προκαλέσει
(περιβαλλοντικά,  οικιστικά). Πίσω λοιπόν από την ανάγκη να βελτιωθεί η δυσχερής οικονομική κατάσταση, που κληρονομούσε η νέα, τότε, δημοτική αρχή του Γιώργου Αμπατζόγλου, αναπτυσσόταν μια λογική που προσπαθούσε να αποκαταστήσει σε ένα βαθμό τις ζημιές που έχουν προκληθεί στην πόλη, με έξοδα αυτών που τις προκάλεσαν.
Ισχυροποίησε έτσι το ταμείο του Δήμου κρατώντας πολύ χαμηλά τα τέλη για τις οικίες,  αυξάνοντας τα για τράπεζες, πολυκαταστήματα και εκτοξεύοντας τα για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο ανώτατο όριο.
Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα ταμεία του Δήμου ισχυροποιήθηκαν μέσα από μια νόμιμη ανακατανομή της φορολόγησης.  Γι’ αυτό και όλες οι δικαστικές πρόσφυγες  (Χαλυβουργικής, ΕΛΠΕ)  εναντίον των δημοτικών τελών απορρίφθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια.
Η σημερινή δημοτική Αρχή μειώνει τα τέλη και το 2016 και το 2018 και λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας αλλά και γιατί τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου είναι ισχυρά και μπορούν να χρηματοδοτήσουν με επάρκεια υποδομές,   καθαριότητας,  έργα, κοινωνικές δομές, καθώς και τις υποχρεώσεις μας για την πολιτιστική.  Αποτελεί μεγάλη κατάκτηση της δημοτικής Αρχής ότι μπορεί μειώνοντας τους φόρους να ασκεί χωρίς εκπτώσεις την πολιτική που ασκούσε.

Η πολιτική μας δεν αλλάζει αλλά προσαρμόζεται στη συγκυρία.  Ποια είναι η συγκυρία; Ότι το 2016 και το 2018 είναι πιο δύσκολες χρονιές για όλους.  Ναι για όλους.  Και για τις επιχειρήσεις και για τα καταστήματα και για τις οικογένειες.  Διατηρείται το 1 προς 5, που μας επιβάλλει η νομοθεσία. Μοιραία με τη μείωση των τελών στις οικίες μειώνονται και τα τέλη στις επιχειρήσεις.  Παρ’ όλα αυτά οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να καταβάλουν στο Δήμο ποσά υπέρ πολλαπλάσια των δημοτών.  Η αναλογία εισφοράς παραμένει σταθερή τα ποσά μειώνονται.

Μπορεί με τη φορολογική του πολιτική, όπως λένε κάποιοι, ο Δήμος να λύσει γενικότερα προβλήματα ανεργίας, φτώχειας, κλεισίματος των επιχειρήσεων;

Ο Δήμος όμως δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα και να μην ευαισθητοποιείται σε ένα σκηνικό μελαγχολίας. Δεν μπορεί να στέκει αμέτοχος σε μια διαφαινόμενη σοβαρή κατάσταση που διαμορφώνεται ευρύτερα αλλά και στην πόλη μας. Αντιθέτως με τις δικές του δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτει μπορεί να λάβει μέτρα ανακούφισης για τους δημότες και τις επιχειρήσεις.

Μπορούμε ενώ μειώνουμε τα τέλη να μην στερηθεί κανείς μα κανείς κάτοικος καμία κοινωνική, αθλητική, πολιτιστική παροχή.

Γιώργος Τσουκαλάς

Δήμαρχος Ελευσίνας

Διαβάστε επίσης