Δήμος Ίλίου: Ομιλίες για τη νόσο Aizheimer

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Διαταραχών Μνήμης που υλοποιεί ο Δήμος Ιλίου, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ξεκίνησαν ενημερωτικές ομιλίες στα Κ.Α.Π.Η. με θέμα «Η νόσος Alzheimer».

Η πρώτη ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Ζ΄ Κ.Α.Π.Η., την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, όπου ο Κοινωνικός Λειτουργός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου Ανδρέας Σόλιας ανέπτυξε σημαντικά ζητήματα αναφορικά με την επιδημιολογία, τα χαρακτηριστικά της νόσου και τους παράγοντες κινδύνου, καθώς επίσης, την αναγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση των αναστρέψιμων και μη αναστρέψιμων διαταραχών των νοητικών λειτουργιών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν σχετικές ομιλίες στα υπόλοιπα Κ.Α.Π.Η.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:

«Η αξία της πρόληψης είναι αδιαμφισβήτητη.  Μπορεί να μας σώσει τη ζωή, αλλά και να μας εξασφαλίσει μια καλύτερη ποιότητα της καθημερινότητάς μας. Για το λόγο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ενημέρωσης, υλοποιώντας προγράμματα και δράσεις που θα ευαισθητοποιήσουν τους συμπολίτες μας, προκειμένου να είναι συνεπείς στις προληπτικές τους εξετάσεις, καθώς επίσης, να γνωρίζουν τα νέα δεδομένα και τους τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων υγείας, όπως οι διαταραχές μνήμης.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Διαταραχών Μνήμης απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του Δήμου Ιλίου, άνω των 55 ετών και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία στο 213 2030016 και με το Κέντρο Κοινότητας στο 213 2030027, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:00.

Διαβάστε επίσης