Δήμος Αγίας Βαρβάρας:ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

 Η νέα πραγματικότητα επιβάλλει νέους κανόνες υγιεινής και στα σχολεία.

Όπως είναι γνωστό, στις 11 Μαΐου αρχίζει μαθήματα η Γ΄Λυκείου και την επόμενη εβδομάδα οι άλλες δύο τάξεις του Λυκείου και τα Γυμνάσια.

Ο δήμος μας έχει φροντίσει ώστε τα σχολεία να είναι καθαρά και απολυμασμένα για να υποδεχτούν  τους  μαθητές και τους καθηγητές, οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο θα συναντήσουν μάσκες για τον καθένα, αντισηπτικά σε κάθε τάξη και όλα τα απαραίτητα είδη υγιεινής. Είναι προφανές ότι ο δήμος θα εξασφαλίσει τον καθαρισμό των χώρων του σχολείου  δύο φορές την ημέρα και συστηματική καθαριότητα παντού και προς τούτο θα διαθέσει διπλάσιο προσωπικό καθαριότητας.

Τηρώντας τους κανόνες όλοι, Είμαστε όλοι Ασφαλείς!!!

Διαβάστε επίσης