Δήμος Αγίας Παρασκευής: Σταθερή επιδίωξη η ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών

Η Δημοτική Αρχή της Αγίας Παρασκευής επιδιώκει σταθερά να βελτιώνει την επικοινωνία της με τους πολίτες και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν στην προσπάθεια για μια καλύτερη πόλη, με μια σειρά πρωτοβουλίες, ενέργειες και δράσεις.

Αρχικά δόθηκε βαρύτητα σε «συμβατικές», αλλά πολύ σημαντικές, μεθόδους επικοινωνίας, ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών και έτσι θεσμοθετήθηκαν  οι ώρες «ο Πολίτης στο Δήμαρχο» κάθε Τρίτη και Παρασκευή 1:00μμ – 3:00μμ, όπου ο Δήμαρχος δέχεται τους πολίτες-που θέλουν να τον συναντήσουν κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού-έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότερα από  2.000, που μπορούν να κλείσουν στα τηλέφωνα 213 2004502 και 2132004530, όπως και η «Γραμμή του Δημότη» 213 2004 539, που υποδέχεται τις κλήσεις πολιτών για την άμεση αντιμετώπιση των μικρών ή μεγάλων προβλημάτων της καθημερινότητας.

Επίσης επαναφέρθηκαν οι Συνοικιακές Συνελεύσεις τον Οκτώβριο του 2014 και συνεχίζονται κάθε χρόνο, το 2016 ξεκίνησαν οι Περιοδείες Δημάρχου στις γειτονιές, αναβαθμίστηκε η επικοινωνία και η συνεργασία με τους Συλλόγους και τους φορείς της πόλης κ.α.

Παράλληλα ενισχύθηκαν και βελτιώθηκαν  οι μορφές  ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών όπως και η ιστοσελίδα του Δήμου. Ειδικότερα οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με email στο dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr και με τον Δήμαρχο μέσω της φόρμας αποστολής μηνύματος της ιστοσελίδας του Δήμου   www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/epikoinonia/forma-epikoinonias . Μπορούν επίσης να ενημερώνουν για θέματα και προβλήματα καθαριότητας, πρασίνου, περιβάλλοντος, ηλεκτροφωτισμού  αποστέλλοντας  email στο info@agiaparaskevi.gr .

Η ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής www.agiaparaskevi.gr παρά τις ελλείψεις της έχει υψηλή επισκεψιμότητα και παρέχει πληροφορίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και των Νομικών του Προσώπων καθώς και των δραστηριοτήτων των τοπικών συλλόγων και φορέων, όπως και στην ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή και τα δρώμενα της πόλης.

Επίσης προβάλει χωρίς κανέναν περιορισμό και με ισοτιμία τη δράση και τις ανακοινώσεις όλων των συλλογικοτήτων που το ζητούν: Δημοτικές Παρατάξεις, Σύλλογοι, Κοινωνικοί και Επιστημονικοί Φορείς κ.α.

Η Δημοτική Αρχή επιδιώκει την  αξιοποίηση  όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει μια σύγχρονη  ιστοσελίδα και προχωράει στην σταδιακή ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών και στην αναβάθμιση του λογισμικού στο Δήμο αλλά και στα Νομικά του Πρόσωπα.

Είναι προφανές ότι κάθε παρατήρηση, κριτική, πρόταση, ιδέα ή ακόμα και απλή σκέψη σε αυτή την κατεύθυνση είναι καλοδεχούμενη και κυρίως χρήσιμη.

Διαβάστε επίσης