Δήμος Αγ.Παρασκευή: 597.000€ για προαύλια στα Σχολεία

Mε 220.100€ χρηματοδοτείται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, από το Ειδικό Πρόγραμμα  Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για συντήρηση αύλειων χώρων των Σχολείων και βελτίωση της προσβασιμότητας τους (ράμπες ΑμεΑ, Ανελκυστήρες κ.λ.π), σύμφωνα με Υπουργική απόφαση που υπογράφηκε στις 23/10/2018.  Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»   χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η χρηματοδότηση αφορά την περίοδο 2018-2019 και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα διαθέσει επιπλέον 376.900€ από ίδιους πόρους.  Έτσι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη συντήρηση των προαυλίων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των Δημόσιων Σχολείων στην Αγ. Παρασκευή  ανέρχεται στις 597.000€.

 

Διαβάστε επίσης