Δήμος Αιγάλεω:EΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ του Υπουργείου Εσωτερικών) και ο Δήμος  Αιγάλεω διοργανώνουν την Παρασκευή, 29/03/2019 και το Σάββατο, 30/03/2019 Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αιγάλεω  Ιερά Οδός 364 και Κάλβου, 122 43.

Τo  ΚΕΘΙ, μετά την ολοκλήρωση του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των γυναικών που επιμορφώθηκαν αλλά και την ανάγκη συμμετοχής ενδιαφερομένων γυναικών οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια που υλοποιήθηκαν,-συνεχίζει  και για το έτος 2019  αντίστοιχες επιμορφωτικές δράσεις .

Το επιμορφωτικό σεμινάριο στο Δήμο Αιγάλεω υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Αποκεντρωμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη τη χώρα» και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΚΕΘΙ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής με τη λήξη του σεμιναρίου.

Καλούμε όλες τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να μπουν δυναμικά στον πολιτικό στίβο και να διεκδικήσουν θέσεις πολιτικής ευθύνης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή, 

 

Διαβάστε επίσης