Δήμος Βριλησσίων: Απόρριψη των Προγραμματικών συμβάσεων αποδοχής των τετελεσμένων της Συμφωνίας Πλαίσιο -“ΜΑΜΟΥΘ” του ΕΔΣΝΑ

Ξένος Μανιατογιάννης: Απόρριψη των Προγραμματικών συμβάσεων αποδοχής των τετελεσμένων της Συμφωνίας Πλαίσιο -“ΜΑΜΟΥΘ” του ΕΔΣΝΑ

Επιμένει για την τήρηση των δεσμεύσεων του ΕΔΣΝΑ για μη επιβολή αναδρομικών χρεώσεων στα απορρίμματα και στα βιοαπόβλητα.

Επιστολή προς τον Σύνδεσμο διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής (ΕΔΣΝΑ) απέστειλε ο Δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης, με την οποία, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι «Από τις αυξήσεις που αναγγέλθηκαν μεσούσης της χρονιάς και των ήδη υλοποιούμενων προϋπολογισμών των Δήμων για αναδρομική χρέωση των δήμων για τα δημοτικά απορρίμματα και ιδιαίτερα για τα βιοαπόβλητα (κλαδέματα και οικιακά οργανικά), όσο ο χρόνος περνάει χωρίς νέα απόφαση προσαρμογής των χρεώσεων στις κοινές αποφάσεις που λήφθηκαν μεταξύ δήμων, ΕΔΣΝΑ και Περιφέρειας Αττικής, διαφαίνεται ότι τελικά άλλα λέμε και άλλα κάνουμε.»

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων, επίσης, αναφέρεται στην ανάγκη τήρησης της δέσμευσης για από κοινού καθορισμό από τις δυο διοικήσεις, της ΠΕΔ Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, της τιμολογιακής πολιτικής για το 2021 και για την παραγωγή και έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου και της εν γένει στρατηγικής του συνδέσμου απορριμμάτων της Αττικής.

Τέλος, ο κ. Μανιατογιάννης τονίζει ότι, πέραν της άρσης των αναδρομικών χρεώσεων, απαιτείται άμεσα «κοινή συνεδρίαση των διοικήσεων ΠΕΔΑ και ΕΔΣΝΑ επιπλέον «για την απόρριψη των προγραμματικών συμβάσεων αποδοχής των τετελεσμένων της Συμφωνίας Πλαίσιο-“ΜΑΜΟΥΘ” (223 εκ. ευρώ για 8 χρόνια)».

Διαβάστε επίσης