Δήμος Βριλησσίων: Σημαντική μείωση της ταφής απορριμμάτων από τα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή του Δήμου Βριλησσίων

Επιβεβαίωση της εργώδους και συνεπούς προσπάθειας του Δήμου και των Δημοτών των Βριλησσίων και της καλής πορείας εφαρμογής του Στρατηγικού Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) αποτελούν τα επίσημα στοιχεία της περιόδου (8μήνου) Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 που στάλθηκαν  από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής (ΕΔΣΝΑ) στους Δήμους της Αττικής. Σε αυτά αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα σημαντική μείωση της τάξης του -15,5%  των απορριμμάτων που οδηγήθηκαν προς ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής το οχτάμηνο του 2017 από το Δήμο Βριλησσίων σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2016, με μέσο όρο μεταβολής το ίδιο διάστημα για την Αττική -2,2%.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που οφείλεται στη σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης στην πηγή σε πολλαπλά διακριτά ρεύματα συλλογής και διαχείρισης που εφαρμόζεται στο Δήμο Βριλησσίων, καθώς και στο πρότυπο πρόγραμμα κομποστοποίησης που υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ “ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ –  fisikolipasma.gr ”. Ένα πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων το οποίο – εκτός της χωριστής συλλογής των δημοτικών και δημόσιων κλαδεμάτων και των οργανικών της λαϊκής αγοράς και συναφών επαγγελματικών δραστηριοτήτων από τη δημοτική υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – έχει στο επίκεντρο του τη συμμετοχή του Δημότη, με την ανάπτυξη χωριστού (παράλληλου) ρεύματος ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥ απόρριψης των οργανικών υπολειμμάτων έξω από κάθε σπίτι και μετατροπής του συλλεγόμενου προδιαλεγμένου υλικού σε υψηλής ποιότητας κόμποστ στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) του ΕΔΣΝΑ.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην πρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) του ΕΔΣΝΑ για τη συμπαράστασή τους και την άριστη συνεργασία τους στον από κοινού προγραμματισμό υλοποίησης του δημοτικού μας σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, όπως έχει εγκριθεί και ενταχθεί στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), κι ιδίως στα μέλη της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ κ. Αρ. Βρούστη και κα Σ. Κορωναίου για τη σταθερή ενεργό συμβολή τους στην κομποστοποίηση-πιλοτική ανακύκλωση και στη χωριστή συλλογή του χαρτιού στα σχολεία, αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης