Δήμος Βριλησσίων: Όχι απορρίμματα στους πράσινους κάδους μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στον ΧΥΤΑ Φυλής

Διαχωρίζουμε προσεκτικά τα οικιακά απορρίμματα μας και τα οδηγούμε μόνο στον μπλε και στον καφέ κάδο

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών για την αποκατάσταση χώρων ταφής στο ΧΥΤΑ Φυλής μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας δεν είναι δυνατό να εισέρχονται στο χώρο απορριμματοφόρα με σύμμεικτα απόβλητα (πράσινος κάδος). Παρακαλείσθε να περιορίσετε δραστικά τα απορρίμματα που προορίζονται για τους πράσινους κάδους, ενισχύοντας παράλληλα, κατόπιν του απαιτούμενου ενδοοικιακού διαχωρισμού των απορριμμάτων σας, τα άλλα δύο βασικά ρεύματα απόρριψης, της ανακύκλωσης (μπλε κάδος) και των οργανικών για κομποστοποίηση (καφέ κάδος), καθώς αυτά προωθούνται κανονικά προς κατάλληλη επεξεργασία και μετατροπή τους σε χρήσιμα υλικά από το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑκ) του ΕΔΣΝΑ.

Στο Δήμο Βριλησσίων πασχίζουμε για μια καθαρή πόλη και για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων. Με λίγη μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους μας τις δύσκολες ημέρες που ακολουθούν και αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα εξαιρετική πρόοδο Δήμου και Δημοτών μπορούμε να διατηρήσουμε την εικόνα της πόλης μας σε άριστη κατάσταση κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την παρούσα κρίση χωρητικότητας και αντοχών ταφής του ΧΥΤΑ της Αττικής.

ΟΧΙ στα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ και στη ΧΩΜΑΤΕΡΗ – ΝΑΙ στο ΧΩΜΑ (κομποστοποίηση) και στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ !

Διαβάστε επίσης