Δήμος Ελευσίνας: Αίτημα προς ΟΑΕΔ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης των κτισμάτων του ΙΡΙΣ

Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης προχωρά στο αίτημα της δωρεάν παραχώρησης της δωρεάν χρήσης των διατηρητέων κτιρίων στην περιοχή του ΙΡΙΣ από τον κάτοχό τους, τον ΟΑΕΔ (πρώην Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών – ΟΕΚ) και στην υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού και του Δήμου.

Η απόφαση αυτή κρίνεται αναγκαία, για να μπορεί ο Δήμος, ως χρήστης των ακινήτων, να προχωρήσει:  α) στην κατάθεση διάφορων δικαιολογητικών για απαιτούμενες εγκρίσεις και για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών, β) στην αναζήτηση χρηματοδότησης για τα έργα, εφόσον ο τελικός προϋπολογισμός τους υπολογίζεται να είναι μεγαλύτερος από 2 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία έχει εκφράσει την πρόθεση να χρηματοδοτήσει ο ΟΑΕΔ.
Τα κτίρια αυτά θα εξυπηρετήσουν τη φιλοξενία δράσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2021 και στη συνέχεια θα αποτελέσουν πόλο συνεχούς πολιτιστικής δραστηριότητας της πόλης.

Διαβάστε επίσης