Δήμος Ελευσίνας :Διαβούλευση για το Σχέδιο του ΥΠΕΝ

Ο Δήμος Ελευσίνας στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των Πολιτών και την αύξηση της συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Για την Δημοτική Αρχή η Δημόσια Διαβούλευση είναι η δυνατότητα πραγματικού διαλόγου μεταξύ Δήμου και Πολιτών, γιατί πιστεύουμε ότι συμβάλλει στην Διαφάνεια και την Λογοδοσία.

Εν προκειμένω Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιεί ο Δήμος Ελευσίνας για το «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας και Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στο Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021».
Σας καλούμε να καταθέσετε τις σκέψεις, τις προτάσεις και τις επισημάνσεις σας για το προτεινόμενο σχέδιο.

Οι προτάσεις, όπως κατατεθούν, θα προωθηθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, προς αξιολόγηση.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουλίου 2020.

Για να συμμετέχετε στην Διαβούλευση, ακολουθήστε τον σύνδεσμο : https://elefsina.gr/el/content/diavouleusi-sxediou-ypen

Διαβάστε επίσης