Δήμος Ελευσίνας: ΕΛΕΥΣΙΝΑ2021 ΠΠΕ PILOT CITIES

Πώς μπορεί να αλλάξει η Ελευσίνα όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι παίρνουν στα χέρια τους το σχεδιασμό πολιτιστικής στρατηγικής για την πόλη τους; Πώς μπορεί να αλλάξει η Ελευσίνα όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι παίρνουν στα χέρια τους το σχεδιασμό πολιτιστικής στρατηγικής για την πόλη τους;

 

Το Pilot Cities είναι ένα πρόγραμμα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως έναν τέταρτο πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης μιας πόλης δίπλα στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνική συμπερίληψη. Με τη συμμετοχή στο Pilot Cities, η Ελευσίνα όπως και κάθε άλλη πόλη αναγνωρίζει και ενισχύει τη θέση του πολιτισμού. Παράλληλα οι κάτοικοι με τη συμμετοχή τους γίνονται η κινητήριος δύναμη πίσω από το σύνολο του συμμετοχικού προγράμματος. Η Ελευσίνα είναι η μοναδική ελληνική πόλη και μία από τις 16 σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα

Έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αυτό-αξιολόγησης, που πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα τον Ιανουάριο του 2019 και την ανοιχτή πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μιας ανεξάρτητης Επιτροπής Κατοίκων, το πρόγραμμα συνεχίζει με την υλοποίηση της δεύτερης φάσης, αυτής του σχεδιασμού.

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 18:00 παρουσιάζουμε τόσο τα αποτελέσματα της φάσης αυτό-αξιολόγησης (πρώτη φάση) τoυ διεθνούς προγράμματος Pilot Cities όσο και τους ανθρώπους της πόλης που συγκροτούν την Επιτροπή Κατοίκων σε μια δημόσια εκδήλωση στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε στην Ελευσίνα στις 25-26 Ιανουαρίου 2019, όταν 50 κάτοικοι της πόλης πήραν στα χέρια τους τον οδηγό αυτό-αξιολόγησης της «Aτζέντα Πολιτισμός 21»,  και χαρτογράφησαν τη θέση που κατέχει ο πολιτισμός στην πόλη του σήμερα διαμορφώνοντας παράλληλα τις προτεραιότητες του αύριο.

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την χαρτογράφηση αυτή καλείται να αξιοποιήσει η δεκαμελής Επιτροπή Κατοίκων στα επόμενα βήματα του σχεδιασμού του προγράμματος (δεύτερη φάση). Οι άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται οι πολιτιστικές πολιτικές είναι οι εξής εννέα:

Πολιτισμικά Δικαιώματα, Πολιτισμική Κληρονομιά – Ποικιλομορφία – Δημιουργικότητα, Περιβάλλον, Οικονομία, Ισότητα – Κοινωνική Ένταξη, Εκπαίδευση, Πολεοδομία – Αστικός Σχεδιασμός, Γνώση – Πληροφορία, Διακυβέρνηση του Πολιτισμού.

Η επιλογή της Επιτροπής γίνεται από το UCLG, τον Διεθνή Οργανισμό των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικής Διακυβέρνησης της UNESCO και την Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, δίνοντας προτεραιότητα στους συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στην πρώτη φάση του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες είναι κάτοικοι ή/και εργαζόμενοι της Ελευσίνας και της Μαγούλας που τους ενθουσιάζει η ιδέα να αφοσιωθούν στον σχεδιασμό της πολιτιστική στρατηγική της πόλης.

Η Ελευσίνα συμμετέχει στο πρόγραμμα Pilot Cities έπειτα από πρωτοβουλία της Ελευσίνας 2021 και τη μοναδική συνθήκη που δημιουργεί ο θεσμός της  Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Πρόκειται για τη μετάβαση της πόλης στην ΕUphoria, ένα νέο  δηλαδή μοντέλο βιωσιμότητας που τοποθετεί την τέχνη και τον πολιτισμό στο επίκεντρο κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας.

Διαβάστε επίσης