Δήμος Ελευσίνας: Κοινή σύσκεψη του Δήμου Ελευσίνας και  της Αντιπεριφέρειας Δυτ. Αττικής

Σε άριστο κλίμα διεξήχθη  κοινή σύσκεψη μεταξύ  αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ελευσίνας και  της Αντιπεριφέρειας Δυτ. Αττικής ,  στην οποία  εξετάστηκαν αναλυτικά όλα τα τρέχοντα και επείγοντα θέματα  που αφορούν την πορεία  έργων και μελετών που χρηματοδοτούνται από  την  Περιφέρεια και θα υλοποιηθούν με τη στενή συνεργασία των δυο βασικών βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης . Ειδικότερα συζητήθηκαν και προγραμματίστηκαν ενέργειες για  τα παρακάτω :

Α. Έργα  που χρηματοδοτούνται και θα υλοποιηθούν από την ΠΕ.Δ.Α.

  1. <<Αποχέτευση Ομβρίων Ανω Ελευσίνας>> προϋπολογισμού 6.500.000 €. Την  μελέτη υλοποίησε ο Δήμος Ελευσίνας και   παρέδωσε στην αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Δ.Αττικής- Τμήμα Υδραυλικών  Έργων . Το έργο  βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας για δημοπράτηση.
  2. << Ολοκλήρωση Δικτύου Ομβρίων Υδάτων Μαγούλας>> προϋπολογισμού 500.000 €.  Αναμένεται η σύνταξη της μελέτης << επικαιροποίηση  Ομβρίων Υδάτων Δ.Ε. Μαγούλας >> που ανέθεσε σε μελετητή μετά από διαγωνισμό , ο Δήμος Ελευσίνας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο από την ΠΕΔΑ.
  3. <<Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης στην περιοχή Παράδεισος >> προϋπολογισμού 6.500.000 € . Η μελέτη του έργου αποτέλεσμα συνεργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου Ελευσίνας και της Ε.Υ.Δ.Α.Π. επικαιροποιήθηκε και παραδόθηκε την Παρασκευή 13/7/2018 στον υπεύθυνο προγραμματισμού και διαχείρισης έργων της Αντιπεριφέρειας κ. Δημήτριο Ραυτόπουλο.

Β.  Μελέτη που χρηματοδοτείται και υλοποιείται από την ΠΕ.Δ.Α.

  1. < Οριστική μελετη Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Δήμου Ελευσίνας / ΄Εργα Β΄ φάσης >>  προϋπολογισμού 609,27 €.  Υλοποιείται την περίοδο αυτή μετά από διαγωνισμό  από την Π.Ε.Δ.Α.( αντιπλημμυρικό )

Γ. Έργα του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου  που χρηματοδοτούνται Π.Ε.Δ.Α.

  1.  <<Ανάπλαση πλατείας Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας >> πουπολογισμού 2.496.000 € που βρίσκεται στη φάση της ανάδειξης οριστικού αναδόχου και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού .
  2. <<Ασφαλτοστρώσεις 2017>> προϋπολογισμού 337.950,64 € που βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού
  3. <<Παρεμβάσεις Επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ελευσίνας >> προυπολογισμού 000 € για σύνταξη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε. & ΠΕΔΑ.

Β.  Μελέτες  του Τ.Π. του Δήμου που χρηματοδοτούνται από την ΠΕ.Δ.Α.

  1. << Μελέτη αποπεράτωσης του Δευτεροβαθμίου Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας >> προϋπολογισμού 176.471,35 € για σύνταξη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε. & ΠΕΔΑ.
  2. << Μελέτη Κατασκευής νέου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.386 περιοχής Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας >> προϋπολογισμού 309,811,01 € προς δημοπράτηση από την Τ.Υ. του Δήμου.

Σημαντική  αναφορά έγινε στις τελευταίες πλημμύρες και  τη συνολική αντιμετώπιση των  πλημμυρικών φαινομένων της περιοχής μας και τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της περιφέρειας . Αναφερθήκαμε στην ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος  από ανάντη στα κατάντη ,  καθώς επίσης και στις μελέτες οριοθέτησης –  διευθέτησης  των ρεμάτων που θα αναθέσει σε ειδικούς μελετητές ο Δήμος Ελευσίνας από δικούς του πόρους. Η Περιφέρεια θα αποκαταστήσει με δικό της έργο  τη κοίτη – λιθοδομή του διευθετημένου ρέματος   Σούρες  στο ύψος του Δημοτικού Σταδίου  (Μπλόκο) που υπέστη βλάβες  από την τελευταία πλημμύρα.

Στη σύσκεψη που  επιβεβαίωσε   τα   θετικά αποτελέσματα της ειλικρινούς και αξιόπιστης συνεργασία μας, συμμετείχαν: Ο υπεύθυνος προγραμματισμού και διαχείρισης έργων της Αντιπεριφέρειας Δυτ. Ατ. κ. Ραυτόπουλος Δημήτριος , ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ελευσίνας ,η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ελευσίνας κ. Βασιλείου Μαρία, ο

Αντιδήμαρχος Μαγούλας  κ. Κοροπούλης Γρηγόρης ο Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας κ.  Βραχάλης Ιωάννης και η δημοτική σύμβουλος κ. Σκανδάλη  Ειρήνη.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την συνεργασία μας , τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλείου Ιωάννη ,  τον  κ. Ραυτόπουλο  Δημήτριο    και  τις  Τεχνικές Υπηρεσίες  της  Αντιπεριφέρειας   Δυτικής   Αττικής που στηρίζουν , συμβάλουν και συντρέχουν άμεσα στο κοινό έργο μας.

 

Διαβάστε επίσης