Δήμος Ελευσίνας: Παρουσίαση για τις “Πόλεις που Μαθαίνουν” της Unesco

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco, ο Δήμος Λαρισαίων και η ΕΕΤΑΑ με τη σημαντική στήριξή της, διοργάνωσαν στις 14-17 Ιουνίου το “1ο Θερινό Σχολείο” για τις πόλεις που ανήκουν στο Παγκόσμιο Δίκτυο “Πόλεων που Μαθαίνουν” Learning Cities της UNESCO. H Ελευσίνα αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου από τον Νοέμβριο του 2016.

Στόχος του προγράμματος ήταν να προσφέρει πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση επιτυχημένων προγραμμάτων μιας Πόλης που Μαθαίνει, βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών της UNESCO. Αλλά και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός συνεργατικού δικτύου έμπειρων στελεχών των Πόλεων του παγκόσμιου δικτύου της UNESCO Learning Cities.

Η UNESCO ορίζει ως πόλη που μαθαίνει, μια πόλη που: προωθεί τη συμμετοχική μάθηση από τη βασική ως την ανώτερη εκπαίδευση (ιδιαίτερα την εκπαίδευση ενηλίκων που απέχουν χρόνια από τις διαδικασίες μάθησης). Επεκτείνει τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης. Βελτιώνει την ποιότητα της μάθησης. Διευκολύνει την εκμάθηση στον χώρο εργασίας. Προωθεί την κουλτούρα της δια βίου μάθησης.

Στις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο θερινό σχολείο συμμετείχαν εκπρόσωποι πόλεων-μελών του παγκόσμιου δικτύου της UNESCO, εκπρόσωποι φορέων, υπηρεσιακοί υπάλληλοι των δήμων, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές ενηλίκων, διανοητές της εκπαίδευσης ενηλίκων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης και της Δια Βίου μάθησης

Συγκεκριμένα στις εργασίες του προγράμματος υλοποιήθηκαν:

α) Διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο: “Διαμόρφωση projects σε Πόλεις που Μαθαίνουν”, στις 14 και 15 Ιουνίου, ειδικά σχεδιασμένο για τα στελέχη των Δήμων – μελών δικτύου της UNESCO (Learning Cities). Σημαντική σε αυτό υπήρξε η συμβολή του κ. Αλέξη Κόκκου, Καθηγητή Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διευθυντή Σπουδών του ομώνυμου μεταπτυχιακού προγράμματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και του βραβευμένου από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, καθηγητή του Πανεπιστήμιου Columbia της Ν. Υόρκης, Επικεφαλής Τμήματος στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας Maynooth, κ. Ted Fleming, ο οποίος προκάλεσε πολλές συζητήσεις και προβληματισμούς στο ακροατήριο.

β) Συμπόσιο – Διεθνής συνάντηση ανοικτή στο κοινό στις 16 Ιουνίου. Παρουσιάστηκαν  καλές πρακτικές από ξένες κι ελληνικές πόλεις – μέλη του Δικτύου, σε ενότητες, όπως: Πράσινες και Υγιείς Πόλεις, Κοινωνική Συνοχή, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες.

Ο Δήμος Ελευσίνας ως μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου της UNESCO (Learning Cities), συμμετείχε στο  Συμπόσιο παρουσιάζοντας καλές πρακτικές που εφαρμόζει στη θεματική ενότητα: “Πόλεις που Μαθαίνουν και Πολιτισμός”. Η πόλη εκπροσωπήθηκε στο «1ο Θερινό Σχολείο» του προγράμματος από την Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας και  της Σχολικής Επιτροπής  Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας,, κα Μαρούγκα Κωνσταντίνα, την Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Λινάρδου Σοφία, το μέλος Δ.Σ. κ. Καμπάνη Γαβριήλ και την υπάλληλο της Δημ. Επιχείρησης κ. Κυρίτση Κων/να

Στην παρουσίαση των καλών πρακτικών της Ελευσίνας από την Πρόεδρο κα Μαρούγκα Κωνσταντίνα, εκφράστηκαν όλοι οι τρόποι  αλληλεπίδρασης της μάθησης με τις τέχνες και τον πολιτισμό, σύμφωνες με την πολιτιστική στρατηγική που αναπτύσσει η πόλη σε δράσεις και θεσμούς όπως το Φεστιβάλ Αισχύλεια. Σε όλες τις δράσεις που παρουσιάστηκαν αναπτύσσονται συνεχώς νέες μέθοδοι και τεχνικές μάθησης που αναβαθμίζουν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και ουσιαστικά με την αξιοποίηση της μάθησης προάγεται ο πολιτισμός, ως μέσο έκφρασης των μηνυμάτων της τέχνης. Αντίστοιχα, οι τέχνες αποτελούν αφορμή για την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών στην εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ακολούθησαν ομάδες εργασίας και διαλόγου με αφορμή τις παρουσιάσεις καλών πρακτικών όλων των πόλεων που συμμετείχαν, ενώ αποτιμήθηκε συνολικά το εγχείρημα και σχεδιάστηκαν τα   επόμενα βήματα και δράσεις για μια “Πόλη που Μαθαίνει” στις οποίες θα συμμετέχει το σύνολο των συνέδρων.

 

Διαβάστε επίσης