Δήμος Ελευσίνας: Erasmus για Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 2ης Τεχνικής Συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Barcelos της Πορτογαλίας από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο του προγράμματος “Erasmus+ 2017 “Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School leaving through Fine Arts”

Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει για πρώτη φορά ως Συντονιστής σε πρόγραμμα Erasmus, με εταίρους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολεία και ΜΚΟ από τρεις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες – την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία-. Ειδικότερα, οι εταίροι της σύμπραξης από την Ελλάδα είναι ο Δήμος Ελευσίνας, το 3º Γυμνάσιο Ελευσίνας  και οι Athens Makerspace. Από την Ιταλία, ο Δήμος Comune di Siderno, το Liceo Artistico “M.Preti/A. Frangipane” και η Associazione Darsana Terangα. Τέλος από την Πορτογαλία, συμμετέχουν ο Δήμος Município de Barcelos, το Agrupamento De Escolas De Barcelos  και η Associação Intercultural Amigos da Mobilidade.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση όλων των εμπλεκόμενων εταίρων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών σε θέματα που αφορούν στη σχολική διαρροή και το πώς η Τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόληψης και μείωσης του παραπάνω φαινομένου. Παράλληλα, ακολούθησαν επισκέψεις στα τοπικά σχολεία με ξενάγηση από τους/τις συμμετέχοντες/σες στο πρόγραμμα εκπαιδευτικούς αλλά και στο Δημαρχείο της πόλης όπου και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής την κα Armandina Saleiro. Από το δήμο Ελευσίνας στη συνάντηση συμμετείχε η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου καθώς και μία υπάλληλος του Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί πως η συνάντηση αποτέλεσε μία πολύ σημαντική εμπειρία τόσο για το Δήμο Ελευσίνας και τις υπαλλήλους που συμμετείχαν στην Ομάδα Έργου όσο και για τους υπόλοιπους εταίρους, καθώς θα δημιουργήσει νέες βάσεις και μοντέλα για την αποφυγή της σχολικής διαρροής και την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και σχολεία του εξωτερικού.

 

Διαβάστε επίσης