Δήμος Ηρακλείου Αττικής:Στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων.

Με αίτησή του στο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

Νίκος Μπάμπαλος: «Υπηρετούμε την διαφάνεια σε κάθε ευκαιρία. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο προσωπικό του Δήμου.Υπηρετώντας τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συμμετέχει οικειοθελώς στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την υποστήριξη της EXPERTISE FRANCE, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια για την Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής είναι ένας από τους 8 δήμους σε όλη την Αττική (15 συνολικά στην χώρα) που επελέγησαν, μετά από δήλωση συμμετοχής τους, για να θέσουν τις υπηρεσίες τους στην διάθεση του πλήρη ελέγχου και έτσι να διαμορφωθούν τα μοντέλα που πάνω τους θα βασιστεί η σύσταση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η σύσταση και η λειτουργία των μονάδων αυτών αποτελεί έναν από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της Διαφθοράς.

«Ήταν και είναι πάντα αδιαπραγμάτευτη αρχή μας η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του Δήμου. Με την πρωτοβουλία μας να συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων θέλουμε να συμβάλλουμε στο να διαμορφωθούν πανελλήνια εκείνα τα μοντέλα που θα εξασφαλίσουν περαιτέρω την προστασία των συμφερόντων του πολίτη, την θωράκιση της δημόσιας διακυβέρνησης. Με τους άξιους υπαλλήλους που διαθέτει, τους οποίους περιβάλλουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής», σχολιάζει ο δήμαρχος της πόλης, Νίκος Μπάμπαλος.

Διαβάστε επίσης