Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Εκκίνηση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή επιχειρήσεων – κορονοϊός

Υποβολή αιτήσεων για την απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη: εκκίνηση διαδικασίας

Ξεκίνησε η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις του Δήμου Ηρακλείου Αττικής που δικαιούνται απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για την περίοδο που έμειναν κλειστές λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, υλοποιώντας έτσι την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, βασισμένη στην πρόσφατη νομοθεσία.

Οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους – την οποία θα βρουν στο site του Δήμου www.iraklio.gr – μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω email στην δημοτική Οικονομική Υπηρεσία στο esoda@iraklio.gr.

  • Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
  • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
  • Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα ή πρόσφατο μισθωτήριο για μισθωμένα ακίνητα
  • Αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης – έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 2132000244 & 241.

Διαβάστε επίσης