Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ για προληπτικό έλεγχο των δημοτικών υπαλλήλων

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ήταν ο νέος προορισμός για τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, οι οποίες, αυτό το διάστημα, πραγματοποιούν εξετάσεις για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού ανάμεσα στους δημοτικούς υπαλλήλους, κυρίως εκείνους που έρχονται σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Από το πρόχειρο εργαστήριο, που τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ έστησαν στο δημαρχείο, πέρασαν δεκάδες εργαζόμενοι του Δήμου, όπως οι υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι γυμναστές και αρκετοί διοικητικοί που, όλη αυτή την περίοδο και για όσο χρειαστεί, εξυπηρετούν καθημερινά τους Ηρακλειώτες είτε με βοήθεια κατ΄ οίκον, είστε στις δημοτικές υπηρεσίες.

Ο σκοπός των τεστ διπλός: αφενός η ουσία, να εντοπιστούν δηλαδή έγκαιρα τα τυχόν κρούσματα και να προστατευτεί έτσι η υγεία του συνόλου περιορίζοντας την εξάπλωση, αφετέρου η δειγματοληψία για την διαρκή έρευνα που γίνεται γύρω από τη νέα νόσο προκειμένου να μπορέσει να νικηθεί.

«Από την πρώτη ημέρα αυτής της περιπέτειας είμαστε σε άμεση συνεργασία με τους επιστημονικούς και τους κρατικούς φορείς προκειμένου, όλοι μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε γρήγορα και ανώδυνα, όσο το δυνατό, τον κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία. Τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν και πανελλαδικά και τοπικά αφού το Ηράκλειο δεν εμφανίζεται στις πόλεις με αυξημένα κρούσματα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επιφυλακή για όσο χρειαστεί, για όσο θα συντρέχουν οι συνθήκες που επιβάλλουν να προφυλάξουμε τη Δημόσια Υγεία, την υγεία των συμπολιτών μας», το σχόλιο του δημάρχου Ηρακλείου Αττικής, Νίκου Μπάμπαλου.

Διαβάστε επίσης