Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Σου έχω Δέμα

Ακόμα μια χρονιά ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής στηρίζει τους Ηρακλειώτες φοιτητές, μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και θα σπουδάσουν για πρώτη χρονιά φέτος στην επαρχία. Με όνομα «Σου Έχω Δέμα» το πρόγραμμα, που αποτελεί πρωτοβουλία αυτής της δημοτικής αρχής, αφορά την μηνιαία διανομή δέματος με τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης στους ωφελούμενους φοιτητές, στα πρώτα βήματά τους στη νέα τους ζωή, και υλοποιείται με ίδιους πόρους του Δήμου, μέσα από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.

Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε οι ίδιοι οι φοιτητές, είτε μέλη της οικογένειάς τους μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής έως την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας (Παπαϊωάννου 15-17, 1ος όροφος πληροφορίες στα τηλ. 2102716636 – 2102724045) και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στη Κοινωνική Πρόνοια, από τον/την φοιτητή/τριαή τον γονέα. Στην περίπτωση που την συμπληρώσει ο γονέας, χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον/την φοιτητή/τρια.
  • Βεβαίωση σπουδών του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα που δηλώνεται ο/η φοιτητής/τρια ως προστατευόμενο μέλος, με τα δηλωθέντα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2017.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας στο Ηράκλειο (λογαριασμός ΔΕΚΟ)
  • Προσκόμιση αντιγράφου ηλεκτρονικού μισθωτηρίου της ενοικιαζόμενης κατοικίας του/της φοιτητή/ τριας, ή βεβαίωση διαμονής σε φοιτητική εστία.
  • Κάρτα ανεργίας γονέα (σε περίπτωση που υπάρχει).

Να σημειωθεί ότι ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πλήρης, διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνεται έως ότου συμπληρωθεί.

Η αξιολόγηση των αιτούντων θα γίνει βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων με προτεραιότητα τις οικογένειες με άνεργους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες και γενικά οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Στόχος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής είναι η, όσο το δυνατό, τακτικότερη χορήγηση υλικής στήριξης και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα οποία θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των εκάστοτε ετησίων συμμετοχών.

«Οι φοιτητές είναι το αύριο, η ελπίδα αυτού του τόπου. Δική μας ευθύνη και σκοπός της πρωτοβουλίας του προγράμματος είναι να τους απαλλάξουμε, στον βαθμό που μας είναι δυνατό, από όσα προβλήματα μπορούμε, προκειμένου απερίσπαστοι να αφιερωθούν στις σπουδές τους. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής είναι Δήμος αλληλεγγύης και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία», σχολιάζει ο δήμαρχος της πόλης, Νίκος Μπάμπαλος.

Διαβάστε επίσης