Δήμος Ιλίου:Συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στα επιμορφωτικά προγράμματα του Δήμου Ιλίου

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώνονται από την υγειονομική κρίση και για την καλύτερη οργάνωση των προγραμμάτων, η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου ενημερώνει για τα επιμορφωτικά εργαστήρια που πρόκειται να λειτουργήσουν την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτά. Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβρη προγραμματίζεται να λειτουργήσουν:   

Περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Πολιτισμού, στην κυρία Κωνσταντίνα Παναγοπούλου τηλ. 2132030259, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:00, καθώς και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: politistiko@ilion.gr & kpanagopoulou@ilion.gr, αναγράφοντας όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, ηλικία συμμετέχοντος και πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Διαβάστε επίσης