Δήμος Ιλίου:Όχληση από τη μη αποκατάσταση οδοστρωμάτων

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη μη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και την όχληση που προκαλείται.

Πρόκειται για έργο που αφορά την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 4.032.505,80€, του οποίου την ευθύνη διαχείρισης και επίβλεψης έχει η Περιφέρεια Αττικής. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και τα πλημμυρικά φαινόμενα αποτελούν πλέον παρελθόν για την περιοχή. Υπολείπεται, όμως, η αποκατάσταση των τομών στο οδόστρωμα επί των οδών Κρήτης, Παξών, Άρεως και Μεθοδίου έως Ψελλού.

Η άδεια εκσκαφής  που εξέδωσε ο Δήμος μας προς την εταιρεία υλοποίησης του έργου, έληξε στις  8 Απριλίου 2019.

Οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει σαν Δήμος είναι να καθαρίζουμε τους δρόμους από τα χώματα (χωρίς αυτό όμως να λύνει οριστικά το πρόβλημα), καθώς και η συνεχής παρακολούθηση, φωτογράφηση και σύνταξη σχετικών εκθέσεων ελέγχου από την Δημοτική Αστυνομία, για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων ο Δήμος μας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θα προσπαθήσει να διατηρήσει την περιοχή καθαρή σε καθημερινή βάση με μηχανικά μέσα, όπως υδροφόρα, μηχανοκίνητη σκούπα και προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα οι δαπάνες των εργασιών θα βεβαιωθούν σε βάρος της αναδόχου εταιρείας προς είσπραξη.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Διαβάστε επίσης