Δήμος Πεντέλης:Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων Δήμου Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης λαμβάνοντας υπόψιν τις καθυστερήσεις που προέκυψαν εξαιτίας των προληπτικών μέτρων που είχαν επιβληθεί για την μετάδοση του Covid-19 παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων Δήμου Πεντέλης.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31 Ιουλίου 2020.

Τα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην σχετική αρχική ανακοίνωση της 30 Απριλίου 2020, εδώ

Διαβάστε επίσης