Δήμος Πεντέλης:Προχωρεί η κατάρτιση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων Δήμου Πεντέλης

 

Δείτε τις Οδηγίες και τη διαδικασία εγγραφής

 Στην κατάρτιση Μητρώου των Πολιτιστικών Φορέων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όριά του προχωρεί ο Δήμος Πεντέλης.

Στόχος της Δημοτικής αρχής, είναι η επίσημη καταγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων των Πολιτιστικών φορέων, που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας.

Η εγγραφή στο Μητρώο θα χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια την πολιτιστική δραστηριότητα και έκφραση στο Δήμο μας, θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης και θα διασφαλίζει την καλύτερη διαχείριση και διαφάνεια των επιχορηγήσεων που δίνονται από το Δήμο.

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Δήμου Πεντέλης μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που το καταστατικό τους προβλέπει πολιτιστική δραστηριότητα.

Αιτήσεις με πλήρη φάκελο υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους έως τη 15η Ιουνίου 2020.

Οι Πολιτιστικοί Φορείς που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής έως 15.06.2020 στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης .

Διαβάστε επίσης