Δήμος Πεντέλης: Δρομολογείτε συνολική και οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης της περιοχής Καλλιθέας

Επικοινωνία με στελέχη της Διεύθυνσης Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ είχε η Δήμαρχος Πεντέλης   Δήμητρα Κεχαγιά,

 Ο Δήμος δρομολογεί συνολική και οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης της περιοχής Καλλιθέας στην Πεντέλη

Η Δημοτική αρχή της Δήμητρας Κεχαγιά, προωθεί τη λύση όλων των εκκρεμών μεγάλων προβλημάτων του Δήμου. Ένα από αυτά είναι το χρόνιο πρόβλημα της αποχέτευσης της περιοχής της Καλλιθέας Πεντέλης. Είναι ανεπίτρεπτο σήμερα, περιοχές στην Αττική, να στερούνται δικτύου αποχέτευσης.

Η Δήμαρχος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, ενώ ο συνεργάτης της Δημάρχου και κάτοικος της περιοχής, μηχανικός κος Κανατούλας Παναγιώτης, συμμετείχε σε δύο συσκέψεις με στελέχη της Διεύθυνσης Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, ώστε να αποτυπωθούν τα προβλήματα και να συμφωνηθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, για να λυθεί το πρόβλημα.

Η συνολική κάλυψη της περιοχής με δίκτυο αποχέτευσης έχει τις εξής φάσεις:

1η φάση, η ολοκλήρωση της κατασκευής  του κεντρικού αγωγού, κατά μήκος των οδών Πεντέλης (Γέρακας -Δήμος Παλλήνης),Μιτσικέλι(Γέρακας -Δήμος Παλλήνης) και Ιάσωνος (Καλλιθέα- Δήμος Πεντέλης) μέχρι το οικοδομικό τετράγωνο  του συγκροτήματος των σχολείων (μέχρι την οδό Αθηνάς), σύμφωνα με την υπάρχουσα, οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης Καλλιθέας που έχει συντάξει το έτος 2012 η ΕΥΔΑΠ. Απαιτείται συνεργασία με το γειτονικό Δήμο Παλλήνης, η οποία έχει ήδη γίνει.

2η φάση, επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης της ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του αγωγού, σύμφωνα με την μελέτη. Το δίκτυο που θα υλοποιηθεί, θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και θα καλύψει περίπου το 65% – 70% της ευρύτερης περιοχής της Καλλιθέας Πεντέλης.

3η φάση, περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές της Καλλιθέας, στην δυτική πλευρά του οικισμού και κατά μήκος των δύο ρεμάτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην υπάρχουσα  μελέτη που έχει συντάξει η ΕΥΔΑΠ.

Η Δημοτική αρχή  θα  προβεί σε όλες τις  απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να είναι δυνατή η μελέτη και η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και στις περιοχές αυτές της Καλλιθέας. Για το σκοπό αυτό θα σταλούν από την ΕΥΔΑΠ τεχνικοί οι οποίοι σε συνεργασία με τον Δήμο θα κάνουν αυτοψία και θα  μελετήσουν την περιοχή, ώστε κατόπιν να μπορέσει να ενημερώσει η ΕΥΔΑΠ τον Δήμο για την κατασκευή  χωρίς προβλήματα,  λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, του δικτύου αποχέτευσης.

 

Διαβάστε επίσης