Δήμος  Πεντέλης: ΕΝΑΡΞΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

 

Ο  Δήμος  Πεντέλης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, στο  πλαίσιο  της  κοινής προσπάθειας για  την  προώθηση της  διά βίου εκπαίδευσης,  ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του τμήματος του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης για την νέα εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021, που θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων (Α. Παπανδρέου, 21), όπου και φιλοξενούνται όλες οι δράσεις του Κ.Δ.Β.Μ..

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, πρόκειται να ξεκινήσει το 1ο  τμήμα για την νέα εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021  το οποίο θα είναι: Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (25 ώρες).

Στο αμέσως προσεχές διάστημα έχει προγραμματιστεί η έναρξη και των παρακάτω τμημάτων: Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία – Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)- Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) – Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2),  για τα οποία υπάρχει ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ .

Επίσης συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα παρακάτω προγράμματα: Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο ,πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή, κ.λ.π) – Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων – Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες – Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2132050084, κα Σιρμποπούλου Ευθυμία

Ταχ. Διεύθυνση: Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια (Δημαρχείο Δήμου Πεντέλης,  2ος όροφος  )

Email: sirbopoulou@melissia.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.      

Διαβάστε επίσης