Δήμος Πεντέλης: Εφαπαξ ειδικό βοήθημα για την στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών με κομμένο ρεύμα

Ο Δήμος Πεντέλης στο πλαίσιο του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός του για τις ευπαθείς ομάδες σας γνωρίζει ότι οι καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα, στους οποίους έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα   λόγω   οφειλής   μπορούν   να   αιτηθούν   εφάπαξ   ειδικό   βοήθημα   σε εφαρμογή της  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/74081228 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474,Β΄,14/2/2018).

  1. Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι αιτούντες, θα πρέπει:

α.  Να  έχουν  αποσυνδεθεί  από  το  δίκτυο  παροχής  ηλεκτρικής  ενέργειας,  λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, δηλαδή έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2018.

β. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική απόφαση.

  1. Επισημαίνεται ότι  η  αποσύνδεση  παροχής  ρεύματος  θα  πρέπει  να  αφορά  την κύρια κατοικία του αιτούντος,
  1. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης:

α. το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου,

β. το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,

γ.  το  μέρος  της  οφειλής  που  δεν  καλύπτεται  από  το  βοήθημα, διακανονίζεται  και εξοφλείται  από τον  δικαιούχο  σε  άτοκες μηνιαίες  δόσεις,  ο  αριθμός  των  οποίων  ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στη

Διεύθυνση    Κοινωνικής    Αλληλεγγύης    Δήμου    Πεντέλης    στα    τηλέφωνα    2132050087, 2132050072.

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Ζαμάνου Μαρία

Τηλ: 213-2050087 εσωτ.187, Email:zamanou@melissia.gr

 

Διαβάστε επίσης