Δήμος Πεντέλης: Μέχρι 31/3/2020 δηλώνουμε τα ορθά τετραγωνικά στο Δήμο χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις

Ο Δήμος Πεντέλης καλεί τους πολίτες να κάνουν χρήση της δυνατότητας που έδωσε η Κυβέρνηση να δηλώσουν μέχρι 31/3/2020 τα ορθά τετραγωνικά τους στο Δήμο χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις

 Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρών προστίμων σε μελλοντική ηλεκτρονική διασταύρωση με τα στοιχεία των ΔΟΥ

Με νομοθετική ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων έως τις 31.3.2020, να προβούν στους Δήμους σε οικειοθελή δήλωση των πρόσθετων τετραγωνικών των ακινήτων τους, χωρίς πρόστιμα και αναδρομικά. Έτσι κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει δηλωμένο στο Δήμο το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, μπορεί να το διορθώσει χωρίς την επιβολή προστίμων για προσαυξήσεων.

Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει όλους τους φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ (τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ, δημοτικός φόρος κ.α.).  Η ρύθμιση και αφορά όλα τα ακίνητα, ήτοι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακαλύπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

Παρέχεται δε προθεσμία εκ νέου ή αρχικής δήλωσης για τον καθορισμό επιφανείας ή/και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό οφειλόμενων τελών, φόρων και εισφορών, τα οποία εισπράττονται υπέρ ΟΤΑ.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, ενώ η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών έχει ήδη ξεκινήσει 1.1.2020.

Αν με βάση τη δήλωση αυτή βρεθούν και εντοπιστούν διαφορές σε παρελθόντα έτη και δηλώσεις η χρέωση που θα επέλθει θα ξεκινά από 1 Ιανουαρίου του 2020 και μετά.

Δηλαδή αν αλλαχτούν τα τετραγωνικά μέτρα βάσει των οποίων επιβαρύνονται τα Δ.Τ., ο Δ.Φ. και ο Τ.Α.Π. δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση ή πρόστιμο. Η χρέωση όλων αυτών των τελών με βάση τα σωστά τετραγωνικά μέτρα που θα δηλωθούν θα ξεκινήσει από για κάθε δήμο από 1 Ιανουαρίου του 2020.

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Πεντέλης καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες να προβούν στη διόρθωση των τετραγωνικών των ακινήτων τους, προκειμένου να τύχουν της ευνοϊκής ρύθμισης.

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου στο Δημαρχείο Πεντέλης, Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια, στον 1ο όροφο (τηλ. 2132050061).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και να συνυποβάλλουν:

  • Φωτοτυπίες από τον τίτλο ιδιοκτησίας τους
  • Τον τίτλο τακτοποίησης (αν υπάρχει)
  • Το Ε9 τους από το οποίο προκύπτει και το ΑΦΜ τους,
  • Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος
  • Την αστυνομική ταυτότητά τους
Διαβάστε επίσης