Δήμος Πεντέλης: Παράκληση προς τους Δημότες να μην αφήνουν απορρίμματα κατά τη διάρκεια της απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Εξ αιτίας των κινητοποιήσεων στις οποίες προβαίνουν οι εργαζόμενοι στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), έπειτα από απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, είναι ενδεχόμενο να παρουσιαστούν προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά τους δημότες να μην βγάζουν στο δρόμο απορρίμματα, κλαδιά και γενικότερα κηπαία, όσο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, προκειμένου να μην συσσωρευθεί μεγάλος όγκος απορριμμάτων, που θα δημιουργήσουν πρόβλημα στους κατοίκους του Δήμου μας.

Η Δήμαρχος, για λόγους δημόσιας υγείας και προκειμένου, όσο είναι εφικτό, να περιοριστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την μη αποκομιδή των απορριμμάτων, ζητά την συνεργασία των δημοτών, για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι  κινητοποιήσεις.

Διαβάστε επίσης