Δήμος Πεντέλης: Πληρωμές με POS

Συσκευές αποδοχής πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει του Πάσχα των Καθολικών,  η Παρασκευή 30-3-2018 και η Δευτέρα 2-4-2018 ορίζονται  ως ημέρες ειδικής αργίας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) λόγω αργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πληρωμών,  για το λόγο αυτό πληρωμές με συσκευή αποδοχής χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών (POS)  θα γίνονται μέχρι τις 26 Μαρτίου 2018.

          Από 3 Απριλίου  2018 οι πληρωμές θα γίνονται  κανονικά.

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Ταμειακή Υπηρεσία

Αρμόδια Υπάλληλος: κ. Βασιλική Γαλανούλη

Τηλ: 213-2050063 εσωτ.163, Email: galanouli@melissia.gr

Διαβάστε επίσης