Δήμος Περιστερίου: Ανακοινώθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου η θητεία τους θα διαρκέσει από Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, μέχρι τη Σάββατο 6 Νοεμβρίου του 2021.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι:

Α. Παναγιώτης Λύκος – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Β. Βασίλης Μπέτσης – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΗΣ   

Γ. Αλέξιος Σταυρούλιας – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ. Κωνσταντίνος Ποθητός – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ε. Αναστάσιος Θεοδωράκος – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΤ. Γεώργιος Τσαλίκης – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΙΑΣ

Ζ. Γεώργιος Τσίνας – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η. Μαρία Τσιώτα-Μάρκου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Διαβάστε επίσης