Δήμος Πετρούπολης:ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ.

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύγκλιση του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Πετρούπολης, με θέμα την παρουσίαση του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού
Σχεδίου Ενεργειών, με τίτλο «Άμεση δράση για την αντιμετώπιση της
κατάστασης μετά από μεγάλο σεισμό». Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο
είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
και αποτελεί αναθεώρηση του προηγούμενου Σχεδίου, που είχε ο Δήμος μας.

Διαβάστε επίσης