Δήμος Πετρούπολης: Έναρξη προγράμματος λογοθεραπείας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της πόλης μας

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου και η Διεύθυνση Παιδείας Πρόνοιας και  Κοινωνικής  Πολιτικής  μέσω  του  προγράμματος  της  Κοινωφελούς Εργασίας,   ξεκίνησε   ‘Πρόγραμμα   Λογοθεραπείας’   στους   Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Πόλης μας.

Αφορμή έναρξης αυτής της δράσης είναι η στήριξη της οικογένειας από την    Δημοτική    Αρχή    καθώς    και    τα    αυξημένα    περιστατικά    που παρουσιάζονται  στα  νήπια  που  φοιτούν  στους  Δημοτικούς  Παιδικούς Σταθμούς σε τομείς όπως ο λόγος και η έκφραση αλλά και η λεπτή και αδρή    κινητικότητα.    Στόχος    μας    είναι    να    διαγνωστούν    και    να αντιμετωπιστούν  έγκαιρα  και  σωστά  μέσα  στο  χώρο  των  ίδιων  των δομών  που  φιλοξενούν  τα  παιδιά,  αφού  η  κρατική  στήριξη  είναι  είτε πανάκριβη είτε ανύπαρκτη για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα.

Το  πρόγραμμα  ξεκίνησε  στους  Δημοτικούς  Παιδικούς  Σταθμούς  από

16/04/2018 με συγκεκριμένες ημέρες και είναι:

Δευτέρα: 5ος Παιδικός Σταθμός

Τρίτη: 3ος & 4ος Παιδικός Σταθμός

Τετάρτη: 1ος Παιδικός Σταθμός

Πέμπτη: 2ος & 7ος Παιδικός Σταθμός

Παρασκευή: 6ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε επίσης