Δήμος Πετρούπολης: Εγγραφές στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πετρούπολης.

Ο Δήμος Πετρούπολης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης λειτουργούν το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πετρούπολης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Οι αιτήσεις ξεκινούν από  02 Νοεμβρίου 2020.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πετρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Εθελοντισμός και Κοινωνική Δράση25
2Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας25
3Σύνδεση σχολείου οικογένειας50
4Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα50
5Δημιουργία ιστοσελίδας50
6Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Ε – επιχειρείν25
7Αθλητισμός και διατροφή25
8Διαχείριση εργασιακού άγχους / Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής25
9Εργαστήρι δημιουργίας βίντεο50
10Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας κατάγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2105065885
Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο ΚοινότηταςΑθ. Διάκου και Αγ. Δημητρίου 88Α
Email: diaviou@petroupoli.gov.gr

Διαβάστε επίσης