Δήμος Πετρούπολης: Κάλυψη κενών θέσεων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης ,ο Δήμαρχος,  Ευάγγελο Σίμος, συνεπικουρούμενος από την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής,  Ανθή Ζορμπά:

ανακοινώνει τα κάτωθι:
Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να διατεθούν οι κενές θέσεις που απομένουν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Α, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, & Ζ΄ μετά τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ,    καλούμε τους κατοίκους
του Δήμου Πετρούπολης να συμπληρώσουν αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο των Παιδικών Σταθμών, στο κτίριο της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής (Κρήτης 2, Πετρούπολη).
Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα  17/9/2018 έως και την Παρασκευή 21/09/2018.Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ληφθούν υπόψη:
• Η εργασιακή ιδιότητα των γονιών.
• Το εισόδημα του 2017, βάσει του εκκαθαριστικού του οικονομικού έτους 2017.
• Η οικογενειακή κατάσταση  (αριθμός παιδιών στην οικογένεια).
• Ειδικές κοινωνικές περιπτώσεις (πχ μονογονεϊκότητα και η
επιμέλεια).
• Η ύπαρξη ατόμου με αναπηρία στην οικογένεια.
• Οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να καταθέσετε ως συμπληρωματικό στοιχείο, για να υποστηρίξετε την αναγκαιότητα της φοίτησης του παιδιού σε παιδικό σταθμό.
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ για τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον τρόπο μοριοδότησης, καθώς και για την απαραίτητη αίτηση από το επισυναπτόμενο έγγραφο της αναγγελίας πρόσκλησης, καθώς και από τον Σχετικό Σύνδεσμο: https://www.petroupoli.gov.gr/uploadfiles/2018-PaidikoiProsklisiDimou.pdf

Διαβάστε επίσης