Δήμος Πετρούπολης: Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση στη διαχείριση των απορριμμάτων

Στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 29.05.2018, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση της εισφοράς των δήμων της Αττικής προς τον ΕΔΣΝΑ από 44€ ανά τόνο απορριμμάτων (αφαιρούμενων μικρών ποσοτήτων προδιαχωρισμένων αποβλήτων, όπως τα κλαδέματα) σε 49€/τόνο, αύξηση κατά 11,4%.
Αντίστοιχα, οι δήμοι της Αττικής θα εισφέρουν το 2018 στον ΕΔΣΝΑ 91,2 εκ. € έναντι 84,9 εκ.
€ το 2017 και 78,3 εκ. € το 2016.
Έτσι σε μία μόνο διετία, παρόλο που μειώθηκε η τιμολογούμενη ποσότητα των απορριμμάτων, που καταλήγουν στον ΟΕΔΑ Φυλής (π.χ. από 1,79 εκ. τόνοι το 2016 σε 1,73 εκ. τόνοι το 2017, με προοπτική περαιτέρω μείωσης το 2018), η συνολική εισφορά των δήμων στον ΕΔΣΝΑ αυξήθηκε κατά 16,5%.
Το παραπάνω «παράδοξο» φαινόμενο, σε πρώτη ανάγνωση, είναι μια χειροπιαστή απόδειξη του γεγονότος ότι με το σύστημα “πληρώνω όσα πετάω”, το οποίο εδώ και χρόνια εφαρμόζεται στους δήμους μέλη του ΕΔΣΝΑ, η μείωση των διαχειριζόμενων αποβλήτων, όχι μόνο δεν συνοδεύεται από μείωση του κόστους διαχείρισής τους, όπως ισχυρίζονται οι θιασώτες του, αλλά οδηγεί στην αύξησή του. Και ο λόγος είναι απλός, αφού το κόστος διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων αυξάνεται με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από την
μείωση της ποσότητας των τιμολογούμενων αποβλήτων.

Άλλωστε, το τεράστιο ήδη κόστος λειτουργίας του ΕΜΑΚ των 14,95 εκ. € το 2017, προϋπολογίζεται να εκτιναχθεί τα επόμενα χρόνια στα 34,2 εκ. € το χρόνο, ενόψει της «αναβάθμισής» του. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τα υψηλά αντισταθμιστικά τέλη που λαμβάνει ο Δήμος Φυλής, καταλαβαίνουμε που θα
φτάσει το τελικό κόστος.
Η πιο πάνω αύξηση, όπου για τα επόμενα χρόνια προοιωνίζεται πολύ μεγαλύτερη, ροκανίζει παραπέρα, μέσω των ανταποδοτικών τελών, το λεηλατημένο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας.
Και αυτό, τη στιγμή που κινείται σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα η χρηματοδότηση των δήμων από κεντρικούς δημόσιους πόρους για την απόκτηση του πρόσθετου εξοπλισμού, προσωπικού, αναλώσιμων κ.α., που απαιτούνται για την λειτουργία του συστήματος της χωριστής συλλογής των διαφόρων ρευμάτων.
Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο και του γεγονότος ότι το 80% των σχετικών πόρων κατευθύνεται στις κοινοπραξίες των επιχειρηματικών ομίλων, που κατασκευάζουν με ΣΔΙΤ τις πανάκριβες μονάδες σύμμεικτων αποβλήτων, με βασικό παραγόμενο προϊόν καύσιμα απορρίμματα για την τσιμεντοβιομηχανία.
Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, η οποία ολοκληρώνοντας στροφή 180 μοιρών σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική προωθεί με ΣΔΙΤ ή Σύμβαση Παραχώρησης, την επέκταση, αναβάθμιση και λειτουργία του ΕΜΑΚ στην ΟΕΔΑ Φυλής.

Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 62/21.2.18 απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για τη σύνταξη των τευχών Δημοπράτησης των πιο πάνω έργων και υπηρεσιών, στις «Γενικές Οδηγίες» όπου αναφέρεται ότι «ο Ανάδοχος – Πάροχος αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους χρηματοδότησης – μελέτης-κατασκευή – λειτουργίας του ΕΜΑΚ».
Όσον αφορά τον δήμο μας, το έτος 2016 συγκεντρώθηκαν 20.862 τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων και πληρώσαμε 980.000 ευρώ, ενώ το 2017 για 20.187 τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν, πληρώσαμε αρχικά 987.000 € και ακολούθως μας χρεώνουν αναδρομικά 62.848 ευρώ, λόγω της συγκεκριμένης απόφασης για αύξηση της εισφοράς!!!!!!
Για το έτος 2018 δεν έχει γίνει ακόμη εκκαθάριση ώστε να γνωρίζουμε το ακριβές ποσό πληρωμής, αλλά λόγω της αύξησης της εισφοράς στον ΕΣΔΝΑ, σίγουρα θα υπάρξει και αντίστοιχη αύξηση στην αναδρομική εισφορά για το 2018.
Ύστερα από τα παραπάνω, με δεδομένη τη συνολική αντίθεσή μας στις παραπάνω αντιλαϊκές στοχεύσεις και πολιτικές όπως επανειλημμένα έχουμε τοποθετηθεί, ζητάμε από την Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ, να ανακαλέσουν ΤΩΡΑ αυτή την άδικη απόφασή τους.

Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η εισφορά στον ΕΔΣΝΑ, αλλά αντίθετα να μειωθεί και μάλιστα αυτή η μείωση να περάσει και στα Δημοτικά Τέλη προς όφελος των Λαϊκών Οικογενειών.
Παράλληλα απαιτούμε:
• Να κλείσει άμεσα και οριστικά η χωματερή της Φυλής, να αποκατασταθεί ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας, να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
• Να ακυρωθεί η επιλογή του παλιού Λατομείου Μουσαμά ως χώρου υποδοχής αποβλήτων.
• Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση στη διαχείριση των απορριμμάτων.
• Να μη μετατοπιστούν τα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
• Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση, στις ΣΔΙΤ και στις συμβάσεις παραχώρησης.
• Να διασφαλισθούν απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στους δήμους.

Διαβάστε επίσης