Δήμος Χαλανδρίου: Ενημερωτικό σημείωμα για το έργο “BREAK”

Ο Δήμος Χαλανδρίου συμμετέχει ως Εταίρος στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έργο με τίτλο: «Καταπολέμηση των Στερεοτύπων, μέσα από την ανάδειξη θετικών προτύπων, προωθώντας την ένταξη των Ρομά στην αγορά Εργασίας».

Το Έργο εστιάζει στην προώθηση της απασχόλησης των μελών των κοινοτήτων Ρομά, μέσω της καταπολέμησης των αρνητικών στερεοτύπων, την ανάδειξη θετικών προτύπων ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας και τη διαμόρφωση μιας συμμετοχικής κουλτούρας διαλόγου σε τοπικό επίπεδο αναφορικά με τα ζητήματα απασχόλησης των μελών των κοινοτήτων Ρομά.

Το Έργο αποσκοπεί στην άρση των στερεοτύπων που βιώνουν τα μέλη των κοινοτήτων Ρομά στο πλαίσιο της πρόσβασής τους στην απασχόληση και στην προώθηση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας .

Στο πλαίσιο του Έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί πιλοτικά σε 2 Δήμους της Αττικής (Χαλάνδρι και Φυλή), προβλέπεται να πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, δικτύωσης και εκπαίδευσης, οι οποίες θα απευθυνθούν σε εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό τομέα. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με τον πληθυσμό Ρομά, στην ενημέρωσή τους σχετικά με το πρόγραμμα και τους στόχους του και στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με την επίδραση των υφιστάμενων αρνητικών στερεοτύπων στην πρόσβαση στην απασχόληση του πληθυσμού Ρομά.

Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι οι Εργοδότες, οι οποίοι θα απασχολήσουν τουλάχιστον ένα μέλος της κοινότητας Ρομά, θα βραβευθούν σε ειδική τελετή. Τα Βραβεία θα πραγματοποιηθούν πριν την λήξη του Έργου τον Μάϊο του 2019 και σε αυτά αναμένεται να λάβει μέρος πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Μέσα από την βράβευσή τους, οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα απασχολήσουν ένα ή περισσότερα μέλη της κοινότητας Ρομά, θα αποκτήσουν αναγνωσιμότητα και θα προβληθούν ενεργά μέσα από τα ψηφιακά μέσα του Έργου (ιστοσελίδα, Facebook, Twitter, Linkedin).

To Έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συμμετέχουν σε αυτό οι ακόλουθοι φορείς: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δήμος Φυλής, Δήμος Χαλανδρίου, Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, Σύλλογος Βιοτεχνών Δυτικής Αττικής, CMT PROOPTIKI, Crowd Policy.

 

Διαβάστε επίσης