Δήμος Χαϊδαρίου: Έργα αποκατάστασης επί της οδού Πύλου

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018, τα έργα αποκατάστασης επί της οδού Πύλου στο Δάσος Χαϊδαρίου.

Η αναγκαστική διακοπή της κυκλοφορίας του δρόμου εξαιτίας της καθίζησης του οδοστρώματος έπειτα από διαρροή του αγωγού ομβρίων υδάτων, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς κάτω από το οδόστρωμα, ήταν η βασική αιτία που δημιούργησε μια σειρά προβλήματα. Με μοναδικό κριτήριο την ασφαλή διέλευση πεζών και αυτοκινήτων, το κομμάτι της οδού που παρουσίασε καθίζηση παρέμεινε κλειστό.

Αμέσως μετά τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Πύλου (12/6/2017) από το Δήμο και την Τεχνική Υπηρεσία, ξεκίνησε η διερεύνηση του θέματος με τη διενέργεια δύο τηλεοπτικών ελέγχων τα πορίσματα των οποίων εξετάστηκαν σε επανειλημμένες συναντήσεις με επιστημονικούς συνεργάτες, σχετικούς με τα θέματα αυτά.

Η διαδικασία αυτή κατέληξε στην κατάρτιση μελέτης για το έργο (28/7/2017) και στη συνέχεια στη δημοπράτησή του στις 29/9/2017, δεδομένου ότι κατά το μήνα Αύγουστο δεν επιτρέπονται δημοπρατήσεις έργων.

Από την ημέρα δημοπράτησης (26/9/2017) ξεκινά μία πολύμηνη διαδρομή λήψης αποφάσεων-εγκρίσεων- εκ νέου κατάθεσης δικαιολογητικών- νέων εγκρίσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η τεράστια γραφειοκρατία για την υλοποίηση αυτού του έργου έμπαινε εμπόδιο στη διάθεση του Δήμου για την άμεση κατασκευή του.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε:

  • 26/9/2017: Δημοπράτηση έργου.
  • 4/10/2017: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για κήρυξη προσωρινού αναδόχου.
  • Αναμονή έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  • Ενδιάμεσο στάδιο κατάθεσης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
  • 30/10/2017: Απόφαση έγκρισης Απόφασης Κήρυξης Αναδόχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  • Τελικό Στάδιο κατάθεσης νέων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
  • Υποχρεωτική αναμονή 20 ημερών μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.
  • 29/12/2017: Υπογραφή της Σύμβασης.
  • Επικύρωση όρων σύμβασης
  • 15/1/2018: Έναρξη εργασιών.

Ενδιάμεσα μεσολαβούν πολλές ακόμα γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Κατά συνέπεια είναι φανερό ότι από την ημέρα δημοπράτησης και μέχρι την έναρξη εργασιών έπρεπε να μεσολαβήσουν 3,5 μήνες για την εφαρμογή των διατάξεων νόμων για τα δημόσια έργα.

Η ταλαιπωρία περιοίκων και οδηγών φτάνει στο τέλος της. Οι εργασίες αποκατάστασης του τάπητα αλλά και επισκευής τμήματος του αγωγού θα λύσει το πρόβλημα της καθίζησης. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται πλήρως καθώς η διαρροή υδάτων έγινε διότι αγωγός διατομής δύο μέτρων καταλήγει σε μικρότερο και διαμορφώνονται συνθήκες συσσώρευσης άρα και πίεσης του νερού που προσπαθεί να διαφύγει.

Οριστική λύση θα έχουμε σε περίπου ένα έτος, όταν συνδεθεί ο αγωγός του δάσους με τη αντιπλημμυρική τάφρο της Λεωφόρου Αθηνών, έργο που ξεκινά με την εγκατάσταση του εργολάβου σε λίγες ήμερες.

Επί της ουσίας θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι το έργο αυτό δεν γίνεται για να επιλύσει το σοβαρό πρόβλημα του αγωγού ομβρίων- αποδέκτη, αλλά για να αποκαταστήσει την ασφαλή λειτουργία της οδού Πύλου. Πράγμα που σημαίνει ότι στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής του κεντρικού αποδέκτη της Λεωφόρου Αθηνών, θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα στον υπάρχοντα αγωγό επί της Πύλου, σε περίπτωση καταστροφικών πλημμυρών.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι από την πρώτη ημέρα εργασιών διαπιστώθηκε ότι τμήμα του αγωγού της οδού Πύλου είναι θρυμματισμένο είτε από προηγούμενες παρεμβάσεις στο σημείο αυτό είτε από παρακείμενες συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, με το τελευταίο θέμα να διερευνάται από τις υπηρεσίες του Δήμου με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Δήμος συνεχίζει με όλα τα μέσα που διαθέτει να βελτιώνει την καθημερινότητα, να δίνει λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν σε συνθήκες αυτοχρηματοδότησης και αυστηρότερου πλαισίου διαχείρισης.

Διαβάστε επίσης