Δήμους Χαϊδαρίου:Μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε Σχολεία του Δήμου Χαϊδαρίου.

 Σε μία ιδιαίτερα καινοτόμο δράση έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Χαϊδαρίου και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, έχει εμπλουτιστεί το μάθημα της Πληροφορικής με τη διδασκαλία της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη και με ευρεία αποδοχή μέθοδος διδασκαλίας. Με τη βοήθεια ρομποτικών κατασκευών τα παιδιά μπορούν να πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο φάσμα πειραμάτων σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, ενώ παράλληλα μπορούν να μυηθούν στον προγραμματισμό. Όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί στο συνδυασμό μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και παιχνιδιού.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια από πλευράς Πολιτείας για την διδασκαλία της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα σχολεία, έχει ανοίξει ένα ευρύ πεδίο σε μεγάλους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ομίλους που προσφέρουν το μάθημα σε λίγους μαθητές με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος. Στο Δήμο μας έχει ήδη γίνει η αγορά από τη Σχολική Επιτροπή του απαραίτητου εξοπλισμού (κιτ ρομποτικής) για το 4ο, το 5ο και το 10ο Δημοτικό Σχολείο και δρομολογείται στα υπόλοιπα. Έτσι το μάθημα παρέχεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά εντός σχολικού ωραρίου, καθιστώντας τα σχολεία μας από τα ελάχιστα σε όλη την Ελλάδα, δημόσια και ιδιωτικά, που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό σε συνδυασμό με τα αναβαθμισμένα εργαστήρια πληροφορικής που υπάρχουν πλέον στο σύνολο των σχολείων.

Στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι η δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων για την υψηλού επιπέδου δωρεάν μόρφωση των παιδιών μας στο δημόσιο σχολείο, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των γονέων και χωρίς την εμπλοκή «χορηγών».

Διαβάστε επίσης