ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:Ρύθμιση χρεών.

 

Ξεκίνησε η ευνοϊκή ρύθμιση του Ν.4611/17-5-2019 άρθρο 110, σύμφωνα με την οποία έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας προς το Δήμο μας αλλά και εκείνες που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου νόμου, με απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Θα ακολουθήσει επιστολή για αναλυτική ενημέρωσή σας σχετικά με το ύψος της οφειλής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 

 

                     

                                                                    

 

Διαβάστε επίσης