ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Αστέγη που διαβιούν σε δρόμο της πόλης.

 Με αφορμή το δημόσιο διάλογο που διεξάγεται προσφάτως στο Δήμο Ελευσίνας για περίπτωση αστέγων που διαβιούν σε δρόμο της πόλης, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου ενημερώνει τους πολίτες για τα ακόλουθα:

Η κάθε περίπτωση αστέγου που εντοπίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (είτε κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας, είτε κατόπιν δηλώσεως του ίδιου του αστέγου, είτε κατόπιν αναφοράς πολιτών, είτε με άλλους τρόπους) εξετάζεται, αξιολογείται και αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Λαμβάνονται υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης αστέγου (όπως, προβλήματα και αιτίες που τη δημιούργησαν, χρονιότητα αστεγίας, αναπηρίες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα του ατόμου, μοναχικότητα, κλπ.) και η δυνατότητα παρέμβασης των ειδικών επιστημόνων της Διεύθυνσης για την βελτίωση – αποκατάσταση των συνοδών προβλημάτων (κάλυψη αναγκών σίτισης, ένδυσης, φιλοξενίας σε ξενώνες αστέγων/στέγασης, εισαγωγής σε νοσηλευτικό ή άλλο ίδρυμα για την αξιολόγηση σωματικής και ψυχικής υγείας και για την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων και προβλημάτων υγείας –εάν απαιτηθεί-, κλπ).

Το πλέον βασικό, καθοριστικό στοιχείο για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παρέμβαση κριθεί αναγκαία από τους ειδικούς επιστήμονες της Διεύθυνσης είναι η θέληση του ίδιου του ατόμου να δεχθεί τη συνεργασία και τη βοήθεια που του προσφέρεται –εκτός βεβαίως των περιπτώσεων ατόμων που δεν έχουν ορθή κρίση και επαφή με την πραγματικότητα, λόγω σοβαρής ψυχοπαθολογίας που διαπιστώνεται κατόπιν ψυχιατρικής αξιολόγησής τους.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αστέγων στις οποίες κλήθηκε η Διεύθυνση να παρέμβει, υπήρξε επιθυμία/διάθεση του αστέγου για συνεργασία και επίλυση του προβλήματός του, είτε με την στέγασή του σε ξενώνα φιλοξενίας, είτε με τη φιλοξενία του σε ίδρυμα –για τις περιπτώσεις με συνοδές σωματικές αναπηρίες ή αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης-, είτε με την εισαγωγή του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για την αντιμετώπιση της ψυχικής του νόσου.

Ωστόσο, έχει υπάρξει και περίπτωση αστέγων που αρνούνται οποιαδήποτε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες της Διεύθυνσης και παροχή βοήθειας για την βελτίωση της κατάστασής τους, ακόμη και σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (πχ., παγετός) που κάνουν τη διαβίωση του ανθρώπου σε εξωτερικό χώρο εξαιρετικά επικίνδυνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, πέραν της διαπίστωσης/καταγραφής της κατάστασης των αστέγων και της ενημερώσεως των ιδίων για τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασής τους, καθώς και της ενημερώσεως των Αρχών (Εισαγγελία, Αστυνομία) προκειμένου να παρέμβουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, δεν έχει άλλες δυνατότητες παρέμβασης, δεδομένου ότι οφείλει να σεβαστεί την απόφαση του αστέγου να αρνηθεί τη συνεργασία και τη βοήθεια και να συνεχίσει να διαβιεί σε κατάσταση αστεγίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες που διαπιστώνουν περιπτώσεις αστέγων καλούνται να τις αναφέρουν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας (τηλ.: 2131601410 – 2131601430 / dkoin@elefsina.gr ) προκειμένου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της, να παρεμβαίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Διαβάστε επίσης