ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ : Κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών

Με έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας) προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, συνιστώνται προς τους μελισσοκόμους της περιοχής τα παρακάτω:

– Το κάπνισμα των κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών, επιτρέπεται μόνο εφόσον: Ι. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες. ΙΙ. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης από τα δέντρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρα. ΙΙΙ. Στο χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα). ΙΙΙΙ. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα των κυψελών μόνο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1 ή 2.

– Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δέντρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου μόνο εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα.

Διαβάστε επίσης