ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΔΑ (ΕΚΔΔΑ)

Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, έγινε η πρώτη συνεδρίαση ου νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Σε σύντομη παρέμβασή του ο Υπουργός ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ κ. Διονύση Κυριακόπουλο ιεράρχηση στόχων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσεων και πρωτοβουλιών του ΕΚΔΔΑ σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προσδοκίες από το έργο του ΕΚΔΔΑ στη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, προς όφελος όλων των πολιτών.«Θέλουμε ένα δημόσιο που να λειτουργεί δημιουργικά και αποτελεσματικά επ’ ωφελεία του πολίτη», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό έχει ως προϋπόθεση τη διαρκή εκπαίδευση και το διαρκές ενδιαφέρον».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, παίρνοντας το λόγο, αφού καλωσόρισε τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούμε ότι οφείλουμε σε κάθε περίπτωση, ο καθένας χωριστά, και με όλες μας τις δυνάμεις να ανταποκριθούμε γρήγορα, αποτελεσματικά και μεθοδικά στην απαίτηση της κοινωνίας για την αναμόρφωση και ψηφιακή μετάβαση της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης. Στην προοπτική αυτή η συμβολή του ΕΚΔΔΑ είναι εξόχως καθοριστική δεδομένου ότι έχει επιφορτιστεί με την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και είναι πάντα έτοιμο να συνδράμει στην υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών και πρωτίστως στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Επιπλέον ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κατά τη παρέμβασή του στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σημείωσε και τόνισε χαρακτηριστικά ότι μέσα από το συνολικό του έργο αλλά και τις δράσεις του, στο ΕΚΔΔΑ «εφαρμόζουμε, αποφασιστικά και μεθοδικά, στην πράξη την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για το Επιτελικό Κράτος, που αποτέλεσε και τον πρώτο νόμο της παρούσας κυβέρνησης».

Διαβάστε επίσης