Φωτογραφικό εργαστήρι στο Δήμο Ελευσίνας

Το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. οργανώνει πρωτοποριακό φωτογραφικό εργαστήριο με τίτλο «Φωτογραφία και Πολιτιστική κληρονομιά-μετανάστευση και Πολιτισμός στην Ελευσίνα».

Στο εργαστήριο αυτό καλούνται να συμμετέχουν άτομα άνω των 18 ετών με στόχο να εστιάσουν στην κοινή κληρονομιά που μας περιβάλλει, με επίκεντρο τον ρόλο της μετανάστευσης (παλαιότερης και σύγχρονης) στη διαμόρφωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Οι συμμετέχοντες  θα εργαστούν με την καθοδήγηση του κ. Jeff  Vanderpool, φωτογράφου εξειδικευμένου σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η φωτογραφική αποτύπωση και επεξεργασία των διαφορετικών πτυχών αυτής της κληρονομιάς, όπως είναι η εθνογραφία, η αρχιτεκτονική τα αντικείμενα κ.α.

Τα αποτελέσματα των εργασιών θα αποτελέσουν το υλικό για μια πολύ ενδιαφέρουσα υπαίθρια έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της Ελευσίνας.

Στόχοι:

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά.
  • Εκπαίδευση γύρω από τους τρόπους καταγραφής της Πολιτιστικής κληρονομιάς, με επίκεντρο το μέσο της εικόνας.
  • Ενεργοποίηση του κοινού σε ζητήματα διαχείρισης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διάρκεια: 12 τρίωρες συναντήσεις με έναρξη 5 Φεβρουαρίου 2018 / ώρα 6 μ.μ.

Προϋποθέσεις: Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν φωτογραφική μηχανή. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις φωτογραφίας

Κόστος συμμετοχής: 30€

Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίου: Παγκάλου και Κίμωνος 11 Ελευσίνα 19200

Διδάσκων : Jeff Vanderpool, ΜΑ, φωτογράφος και επιμελητής εκθέσεων.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, επικοινωνήστε με :

Τηλ.: 2105565614-15  / gram.pro@pakppa.gr

Διαβάστε επίσης