Περιήγηση στην Κατηγορία

Κρωπίας

Αρχίζουν την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018, οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κρωπίας –ΝΠΔΔ Σφηττός  με την επωνυμία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2018».  Οι εκδηλώσεις φέτος αφιερώνονται στο εθελοντικό κίνημα του Δήμου Κρωπίας και χωρίζονται σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος διαρκεί, από Κυριακή 1 Ιουλίου…
Διαβάστε περισσότερα...