Περιήγηση στην Κατηγορία

Ελευσίνας

Ξεκίνησε η ευνοϊκή ρύθμιση του Ν.4611/17-5-2019 άρθρο 110, σύμφωνα με την οποία έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας προς το Δήμο μας αλλά και εκείνες που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου νόμου, με απαλλαγή από…
Διαβάστε περισσότερα...