Περιήγηση στην Κατηγορία

Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι, μετά την παράταση έως 26.06.2020 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και αξιολόγησης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν 22.07.2020. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης θα υποβάλλονται
Διαβάστε περισσότερα...