Περιήγηση στην Κατηγορία

Πεντέλης

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 52 ΘΕΜΑ: Μερική Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών γραμμών 405, 410, 530 στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων λόγω Θρησκευτικών Εκδηλώσεων Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. 4447/07.03.2018 Απόφαση Ο.Α.Σ.Α. Σας γνωρίζουμε, ότι μετά από αίτηση…
Διαβάστε περισσότερα...