Περιήγηση στην Κατηγορία

Πεντέλης

Δύο σημαντικές αποφάσεις για τη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης. Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πεντέλης Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)». Ανοίγεται
Διαβάστε περισσότερα...