Περιήγηση στην Κατηγορία

Πεντέλης

Δήμητρα Κεχαγιά: «Το 2020 θα είναι έτος εκπόνησης μελετών για την πόλη, ώστε να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις και να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και τη στασιμότητα στα πολεοδομικά θέματα, απόκτηση γης, συνθήκες κυκλοφορίας, κτηριακές υποδομές και εξοικονόμηση ενέργειας» Στους στόχους του νέου…
Διαβάστε περισσότερα...