Περιήγηση στην Κατηγορία

Κοινωνία

O Δήμος Πετρούπολης, μετά από αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλλε το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 22.12.2018, εγκρίθηκε ως επικεφαλής σε πρόγραμμα Erasmus + KA3 με το διακριτικό τίτλο «Η Δημοκρατία μέσω της καλλιτεχνικής παρέμβασης των νέων». Tην…
Διαβάστε περισσότερα...