Περιήγηση στην Κατηγορία

Οικονομία

Ανακοινώθηκε η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία, στην Αττική βάσει του άρθρου 215 ν.4512/2018 ( ΦΕΚ 57 Β΄/2018) και Α΄ 8/23-1-2018.Οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν ότι, η πιλοτική διαδικασία εφαρμόζεται και αναφέρεται σε άτομα με…
Διαβάστε περισσότερα...